Kontakt:

Telefon:    991 07 036
E-post:     post@brattvaagnett.no
Post:        Brattvågnett, Pb 32, 6282 Brattvåg

Facebook:  www.facebook.com/groups/113786188650561