Priser:

Tilknytningsavgiften er for tiden kr. 2500,-. Dette inkluderer legging av kabel fra nærmeste koblingsboks og installasjon av første punkt innvendig. Årsavgiften er i dag kr. 3400,-.

Ved tilknytning av flermannsboliger, blokker og større boenheter, ta kontakt for tilbud.